HMS

BEDRIFTENS MÅL


SOA sitt mål er at alle ansatte skal ha en trygg og sikkert arbeidsplass.

Alle skal få den opplæringen de trenger og skal ikke utsettes for unødvendig fare.

Vi setter sikkerheten høyt, og har som mål: Ingen arbeidsrelaterte ulykker/skader.
SJA er et viktig verktøy for å bevare sikkerheten, øke bevistheten og kartlegge jobben. 
SOA har også sterk tro på sunn fornuft og mener våre medarbeidere har en god posjon av dette.
Som resultat av har vi ikke hatt alvorlige arbeidsulykker i firmaets historie.

Vi ønsker å bidra i kampen mot sosialdumping.
SOA ønsker defor i stor grad å benytte seg av norsk/nordisk arbeidskraft, 
hvis de økonomiske betingelsene åpner for det. Leies eller ansettes utenlandsk arbeidskraft,
gjøres de nødvendige 
tiltak i henhold til solidaritetsansvaret,
Byggherreforskriften og allmenngjøring av tariffen. 

Vi har inngått avtale om installasjon av datagulv  med ACRA Norge NUF.
De har høyt kvalifiserte datagulvinstallatører som har base i Irland. Disse benyttes på større prosjekt.
Våre underentreprenører følger våre og deres krav, rutiner og planer.
Vi varsler alltid hvis vi benytter våre underentreprenører og det skal foreligge en skriftlig avtale. 

Alle våre ansatte har byggekort, verneutstyr, high visible vest og førstehjelpsutstyr tilgjengelig.